Ieder mens heeft z’n eigen tempo. Dat vergeet je makkelijk in het leven van alledag. Dit verschil in tempo kan onbewust voor veel verwarring en zelfs irritatie zorgen tussen jou en de ander. Als het tussen jou en een ander (keer op keer) niet lekker loopt, ga dan eens na of tempoverschil een rol speelt.

Misschien ben jij van de grote lijnen, ben je snel van begrip en kun je een grote hoeveelheid informatie gauw filteren op relevantie. Je zou kunnen zeggen dat jij de fases van beeld-, oordeel- en ‘besluit’vorming (bob) in een rap tempo kunt doorlopen. Je neemt informatie snel op, je bent in staat om die snel te doorleven en tot conclusies te komen. In details ben je minder geïnteresseerd en je hoeft niet alle facetten te begrijpen en te doorgronden. Jouw inschattingen met betrekking tot de voornaamste kanten zijn genoeg. Als je zo in elkaar zit is dit jouw uitgangspunt en je referentie. Zo kijk je naar alles en dit verwacht je ook van de ander.

Maar die ander kan weleens heel anders in elkaar zitten. Het kan zijn dat die pas later filtert: dat informatie bij de ander anders binnenkomt en anders wordt verwerkt – minder snel in jouw beleving. Mogelijk heeft de ander vragen over kanten die jij nauwelijks belangrijk vindt en doet hij/zij ‘moeilijk’ over dingen waar jij je niet druk om kunt maken. De ander besteedt veel tijd aan de beeldvormingsfase, omdat die minder snel een voor hem/haar compleet beeld op het netvlies geeft. No way dat deze persoon een mening geeft of zegt wat ie ervan vindt voordat het plaatje rond is. Dat werkt wat jou betreft vertragend omdat die persoon tijd nodig heeft om risico’s in te schatten, effecten helder te krijgen enzovoort. Opjagen heeft geen zin: integendeel, de ander zal meer vragen hebben, trapt mogelijk op de rem of trekt zich helemaal terug.

Tempoverschil heeft met karakter, het wezen, de aard van de persoon te maken. Als je van de ander vraagt zich aan te passen aan jouw tempo overvraag je de ander. Herkennen, benoemen en erkennen wat de effecten zijn van het verschil in tempo zijn belangrijke acties om tot wederzijds begrip te komen. Dat is al heel wat!