Kampioen zwartkijker, meester in het zeurpieten?

Misschien ben je zo iemand die met een scherpzinnige en kritische blik de wereld inkijkt. Je hebt een fijne neus voor wat niet goed gaat, wat niet goed in elkaar zit, wat niet strookt met wat hoort. Grote kans dat er heel wat mensen zijn die in jouw nabijheid onzeker zijn of worden en die het liefst uit je buurt blijven. Ze zijn bang voor jouw kritische blik en mogelijk ook voor de woorden die daarna uit je mond komen. Natuurlijk kan wat je ziet helemaal kloppen, maar misschien valt het je ook op dat wat jij ziet aan negatieve aspecten door een ander helemaal niet wordt gezien of pas veel later of in veel mindere mate dan jijzelf. Misschien ben je wel iemand die door een ander wordt ervaren als een zeurpiet. Je legt in de beleving van een ander op alle slakken zout. Je laat je niet afpoeieren, maar bent vasthoudend in je kritiek op een ander, een organisatie of op het systeem. Je bent een meester in het onder woorden brengen van wat in jouw ogen niet goed gaat. Natuurlijk, goed mogelijk dat je 100% gelijk hebt, maar misschien geeft het te denken als je hoort of zelf merkt dat jouw inbreng als irritant wordt ervaren. Als de ander jou irritant vindt, kun je ervan uitgaan dat die zich afsluit voor je wijze woorden. Als je als zwartkijker of zeurpiet wordt ervaren, heb je grote kans op meer stressreacties, wat slecht is voor je gezondheid. Ook kun je in een isolement terechtkomen, omdat de ander afstand houdt, liever niet met je samenwerkt of niet (meer) met je om wilt gaan. Je hersenen zijn afgestemd op het waarnemen van het onvolmaakte, van het negatieve. Je negativisme is het resultaat van jarenlange, onbewuste ‘training’. Net zoals jarenlange training ervoor gezorgd heeft dat je goed negatieve dingen kunt waarnemen, kun je jezelf ook trainen om je focus te richten op het goede, op het positieve, op het hoopgevende. Je kunt leren je focus te verleggen, wat je veel voordelen oplevert. Het vraagt wel de wil om te veranderen en het vergt discipline. Discipline om doelbewust te zoeken naar het positieve, de kansen, het mooie, het goede. Het vraagt dat je een aantal weken uittrekt waarin je je oefent in het nieuwe kijken en waarnemen. Want hoe intensiever en actiever je je traint, hoe sneller je resultaten zult zien. Herhaling is noodzakelijk als je echt wilt dat het nieuwe kijken een onderdeel van je zelf wordt. Je moet jezelf als het ware herprogrammeren. Eindeloos herhalen zorgt ervoor dat je sneller transformeert. De kunst is om van een oefening een nieuwe gewoonte te maken. Dit kan bijvoorbeeld door te oefenen met positieve of op zijn minst neutrale woorden. Dit kan door je te trainen om altijd te beginnen met positieve feedback en de reactie daarop af te wachten voordat je ’losbarst’ met allerlei negatieve aspecten. Het helpt door je omgeving te vragen je te helpen: wil je mij erop attenderen als ik weer aan het zwartkijken of zeurpieten ben? Kun je mij helpen wat ik anders kan doen om niet in mijn valkuil te stappen? Het mooie is dat je brein je ondersteunt bij het oefenen. Hoe meer je oefent in het positief kijken en het positieve onder woorden brengen, hoe beter je brein erin wordt.