Workshop ‘Wat leeft er in de harten en hoofden van inwoners en wat betekent dit voor jouw communicatie?’

Workshop voor communicatieadviseurs van gemeenten

Allemaal zien we ze op het nieuws: signalen van maatschappelijke onrust. De boeren die ‘demonstreren’ op het Malieveld, leraren die naar de Tweede Kamer gaan, zorgmedewerkers die hun werk tijdelijk neerleggen. Groepen die hun ongenoegen heel duidelijk kenbaar maken aan de landelijk politiek, omdat ze zich zorgen maken en verandering willen.

Vooral als het gaat om de zorg, speelt de onrust lang niet alleen op landelijk politiek niveau. Door de decentralisaties liggen er op dit vlak veel verantwoordelijkheden bij de gemeente. Zij hebben te kampen met grote personele tekorten in de zorg en steeds meer oudere mensen die thuis blijven wonen. Ook komen er ‘nieuwe groepen’ in de wijk:  mensen met een psychische kwetsbaarheid, een verstandelijke beperking, statushouders en migranten. Het is niet ondenkbaar dat inwoners hun ongenoegen niet alleen in Den Haag kenbaar maken, maar in plaats daarvan ‘demonstreren’ op het raadhuisplein.

Denkt uw gemeente na hoe om te gaan met deze maatschappelijke turbulentie? Hoe hierover te communiceren met inwoners? Ik vermoed dat hier nog onvoldoende aandacht voor is. Zonde, wat het is zo belangrijk!

In deze workshop onderzoeken we aan de hand van een aantal lastige, maatschappelijke vraagstukken binnen het sociaal domein welke verwachtingen inwoners hebben ten aanzien van de gemeente. En vooral: wat dit betekent voor de communicatie. Vragen die tijdens de workshop aan bod komen:

  • Wat zijn kwesties die bij inwoners spelen, in hun hart en hoofd?
  • Welke effecten heeft dit op verwachtingen, wensen en zorgen ten aanzien van lokaal beleid?
  • Welke ‘groepen’ inwoners zijn er te classificeren?
  • Hoe kan je als communicatieadviseur omgaan met een eventuele discrepantie?
  • Hoe vertaal je dit naar heldere en krachtige communicatie?

Waar en wanneer
Donderdag 9 april 2020 van 13.00 – 17.00 uur in Utrecht (exacte locatie wordt nog bekend gemaakt, maar de training is hoe dan ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer)

Kosten: €175,- per persoon

Voor wie
Deze workshop is geschikt voor communicatieadviseurs en -medewerkers binnen gemeenten, die zich bezig houden met de communicatie richting inwoners over thema’s die spelen binnen het sociaal domein. Maar ook beleidsmedewerkers en wethouders sociaal domein zijn van harte uitgenodigd om te komen.

Trainer en organisatie
De training wordt gegeven door Petra van der Horst. Petra ondersteunt en adviseert gemeenten en maatschappelijke organisaties door middel van workshops en advies, rondom thema’s binnen het sociaal domein: eenzaamheid, samenleven in een wijk, psychische kwetsbaarheid, armoede.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via dit aanmeldformulier. De workshop gaat door bij minimaal 10 deelnemers. Uiterlijk een week van tevoren hoort u van ons of de workshop doorgaat.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u gerust contact opnemen met Petra van der Horst via petra@horstconsult.nl of 06 – 11 08 68 58.

 

Van Malieveld naar raadhuisplein: is uw gemeente er klaar voor?

Allemaal zien we ze op het nieuws: signalen van maatschappelijke onrust. De boeren die ‘demonstreren’ op het Malieveld, leraren die naar de Tweede Kamer gaan, zorgmedewerkers die hun werk tijdelijk neerleggen. Groepen die hun ongenoegen heel duidelijk kenbaar maken...

Pak je verantwoordelijkheid, vergroot je eigenwaarde

Heb jij het gevoel dat je ertoe doet? Voel je je gezien? Kijk eens wat je eraan kunt doen om je waardevol te voelen. Wat doe jij als jou gevraagd wordt om je uit te spreken of om iets te doen? Als je iets dat voor je ligt niet oppakt, neem je in feite geen...

Ego

  In onze samenleving is veel aandacht voor mensen die ergens slachtoffer van zijn of ergens aan lijden. Gelukkig maar, dat daar aandacht voor is. Maar het lijkt ook weleens of sommige mensen ervan hóuden om hun problemen te ventileren en te delen met iedereen, of om...

Competitie van leed

  Laatst ving ik een gesprek op tussen twee vrouwen: ‘Mijn man was pas 55 toen hij doodging en jouw man 75. Dus jullie hebben veel langer van elkaar genoten.’ Een soort vergelijking van wie het het ergst heeft of het allerberoerdst ... Er lijkt soms een competitie te...

Trots op jezelf?

Elke dag begin ik met een ochtendloop - iets tussen wandelen en rennen in. En ik heb elke ochtend als doel om een bepaald aantal stappen te halen. Reacties krijg ik ook. De een zegt: ‘Waarom wandel je niet rustig, dan kun je de vogels en de plantjes beter zien. En ben...

De kunst van begrijpen

Hoe ga jij om met ‘de waarheid van de ander’? Bestrijd je die of begrijp je die? Samenwerken of samenleven met een ander gaat een stuk beter als je je verdiept in hoe die ander naar de wereld kijkt. Probeer er eens achter te komen hoe hij of zij denkt, probeer z’n...

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen