Portfolio

Hieronder een impressie van de klanten met wie ik heb mogen samenwerken:

 • Beroeps- en belangenorganisaties
 • Patiënten- en cliëntenorganisaties
 • Huisartsen, dierenartsen, tandartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen (praktijken)
 • Zorggroepen, coöperaties, gezondheidscentra
 • Zorgaanbieders (gehandicapten, GGZ, sociale of wijkteams, schuldhulpverlening, thuiszorg)
 • Politieke partijen: op landelijke (woordvoerders, kamerleden), provinciaal (statenleden) en lokaal niveau (fracties, wethouders, burgemeesters, gemeenteraden)
 • Wmo-raden, Brede Adviesraden, Wsw-raden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, ouderraden,cliëntenraden, huurders/bewonerscommissies en ledenraden
 • Adviesorganen
 • Dorpsraden, wijkplatforms, buurtcomités, initiatieven van burgers
 • Beroep/bezwarencommissies, klachtencommissies, examencommissies, commissies seksuele intimidatie, commissies integriteit
 • Maatschappelijke organisaties /not for profit organisaties zoals bewonerscomités, burgerinitiatieven, scholen, sportverenigingen, migrantenorganisaties, welzijnsinstellingen en woningbouwverenigingen/corporaties
 • Lokale en provinciale overheden en gemeentes (afdelingen cultuur, welzijn, zorg, sport, burgerzaken enz.)

Tevens word ik regelmatig gevraagd om workshops en trainingen te geven aan collega trainers/organisatie-adviseurs/coaches (intervisie/deskundigheidsbevordering/train de trainer trajecten).

Daarnaast heb ik een langdurige samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging, waarbinnen ik huisartsen coach en begeleid bij vraagstukken. 

Van Malieveld naar raadhuisplein: is uw gemeente er klaar voor?

Allemaal zien we ze op het nieuws: signalen van maatschappelijke onrust. De boeren die ‘demonstreren’ op het Malieveld, leraren die naar de Tweede Kamer gaan, zorgmedewerkers die hun werk tijdelijk neerleggen. Groepen die hun ongenoegen heel duidelijk kenbaar maken...

Pak je verantwoordelijkheid, vergroot je eigenwaarde

Heb jij het gevoel dat je ertoe doet? Voel je je gezien? Kijk eens wat je eraan kunt doen om je waardevol te voelen. Wat doe jij als jou gevraagd wordt om je uit te spreken of om iets te doen? Als je iets dat voor je ligt niet oppakt, neem je in feite geen...

Ego

  In onze samenleving is veel aandacht voor mensen die ergens slachtoffer van zijn of ergens aan lijden. Gelukkig maar, dat daar aandacht voor is. Maar het lijkt ook weleens of sommige mensen ervan hóuden om hun problemen te ventileren en te delen met iedereen, of om...

Competitie van leed

  Laatst ving ik een gesprek op tussen twee vrouwen: ‘Mijn man was pas 55 toen hij doodging en jouw man 75. Dus jullie hebben veel langer van elkaar genoten.’ Een soort vergelijking van wie het het ergst heeft of het allerberoerdst ... Er lijkt soms een competitie te...

Trots op jezelf?

Elke dag begin ik met een ochtendloop - iets tussen wandelen en rennen in. En ik heb elke ochtend als doel om een bepaald aantal stappen te halen. Reacties krijg ik ook. De een zegt: ‘Waarom wandel je niet rustig, dan kun je de vogels en de plantjes beter zien. En ben...

De kunst van begrijpen

Hoe ga jij om met ‘de waarheid van de ander’? Bestrijd je die of begrijp je die? Samenwerken of samenleven met een ander gaat een stuk beter als je je verdiept in hoe die ander naar de wereld kijkt. Probeer er eens achter te komen hoe hij of zij denkt, probeer z’n...

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen