Portfolio

Hieronder een impressie van de klanten met wie ik heb mogen samenwerken:

 • Beroeps- en belangenorganisaties
 • Patiënten- en cliëntenorganisaties
 • Huisartsen, dierenartsen, tandartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen (praktijken)
 • Zorggroepen, coöperaties, gezondheidscentra
 • Zorgaanbieders (gehandicapten, GGZ, sociale of wijkteams, schuldhulpverlening, thuiszorg)
 • Politieke partijen: op landelijke (woordvoerders, kamerleden), provinciaal (statenleden) en lokaal niveau (fracties, wethouders, burgemeesters, gemeenteraden)
 • Wmo-raden, Brede Adviesraden, Wsw-raden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, ouderraden,cliëntenraden, huurders/bewonerscommissies en ledenraden
 • Adviesorganen
 • Dorpsraden, wijkplatforms, buurtcomités, initiatieven van burgers
 • Beroep/bezwarencommissies, klachtencommissies, examencommissies, commissies seksuele intimidatie, commissies integriteit
 • Maatschappelijke organisaties /not for profit organisaties zoals bewonerscomités, burgerinitiatieven, scholen, sportverenigingen, migrantenorganisaties, welzijnsinstellingen en woningbouwverenigingen/corporaties
 • Lokale en provinciale overheden en gemeentes (afdelingen cultuur, welzijn, zorg, sport, burgerzaken enz.)

Tevens word ik regelmatig gevraagd om workshops en trainingen te geven aan collega trainers/organisatie-adviseurs/coaches (intervisie/deskundigheidsbevordering/train de trainer trajecten).

Daarnaast heb ik een langdurige samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging, waarbinnen ik huisartsen coach en begeleid bij vraagstukken. 

Uitgestelde emoties

Herken je dit? Dat je enorm moet huilen bij een begrafenis van iemand met wie je misschien niet eens een heel intense relatie had? Dat je overmand wordt door verdriet en dat je verbaasd bent over je eigen emoties? Of dat je ineens ontploft van boosheid. De situatie...

Geluk!

Hoe voed jij je geluksgevoel? Mensen willen gelukkig zijn, zich gelukkig voelen. Geluk krijgt heel veel aandacht. Denk aan alle tips en goeie adviezen in de media hoe je gelukkig kunt worden. Er zijn een paar ankers en waarden in je leven die je moet koesteren en...

Schaamte

Schaam jij je weleens? Voor iets uit het verleden, voor wat je ‘verkeerd’ gedaan hebt, voor bepaalde delen van je lichaam, voor iets dat je niet kunt of voor kennis die je niet hebt? Schaamte is een belastende emotie. Je ervaart gêne, omdat je iets niet onder controle...

Advies of aandacht?

Iemand vertelt je iets in vertrouwen. Of stelt je een vraag, iets waar hij of zij mee worstelt. Waarschijnlijk heeft ie de behoefte zich te uiten, even tegen je aan te praten. Bijvoorbeeld om helder te krijgen wat er aan de hand is. Wat doe jij? Veel mensen hebben de...

Van Malieveld naar raadhuisplein: is uw gemeente er klaar voor?

Allemaal zien we ze op het nieuws: signalen van maatschappelijke onrust. De boeren die ‘demonstreren’ op het Malieveld, leraren die naar de Tweede Kamer gaan, zorgmedewerkers die hun werk tijdelijk neerleggen. Groepen die hun ongenoegen heel duidelijk kenbaar maken...

Pak je verantwoordelijkheid, vergroot je eigenwaarde

Heb jij het gevoel dat je ertoe doet? Voel je je gezien? Kijk eens wat je eraan kunt doen om je waardevol te voelen. Wat doe jij als jou gevraagd wordt om je uit te spreken of om iets te doen? Als je iets dat voor je ligt niet oppakt, neem je in feite geen...

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen