Portfolio

Hieronder een impressie van de klanten met wie ik heb mogen samenwerken:

 • Beroeps- en belangenorganisaties
 • Patiënten- en cliëntenorganisaties
 • Huisartsen, dierenartsen, tandartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen (praktijken)
 • Zorggroepen, coöperaties, gezondheidscentra
 • Zorgaanbieders (gehandicapten, GGZ, sociale of wijkteams, schuldhulpverlening, thuiszorg)
 • Politieke partijen: op landelijke (woordvoerders, kamerleden), provinciaal (statenleden) en lokaal niveau (fracties, wethouders, burgemeesters, gemeenteraden)
 • Wmo-raden, Brede Adviesraden, Wsw-raden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, ouderraden,cliëntenraden, huurders/bewonerscommissies en ledenraden
 • Adviesorganen
 • Dorpsraden, wijkplatforms, buurtcomités, initiatieven van burgers
 • Beroep/bezwarencommissies, klachtencommissies, examencommissies, commissies seksuele intimidatie, commissies integriteit
 • Maatschappelijke organisaties /not for profit organisaties zoals bewonerscomités, burgerinitiatieven, scholen, sportverenigingen, migrantenorganisaties, welzijnsinstellingen en woningbouwverenigingen/corporaties
 • Lokale en provinciale overheden en gemeentes (afdelingen cultuur, welzijn, zorg, sport, burgerzaken enz.)

Tevens word ik regelmatig gevraagd om workshops en trainingen te geven aan collega trainers/organisatie-adviseurs/coaches (intervisie/deskundigheidsbevordering/train de trainer trajecten).

Daarnaast heb ik een langdurige samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging, waarbinnen ik huisartsen coach en begeleid bij vraagstukken. 

Grip op je dag … en op je leven

Heb je het gevoel dat je geleefd wordt en dat allerlei dingen je overkomen? Dat anderen eigenlijk je agenda en je leven bepalen? En meer invloed op je leven hebben dan jijzelf? Probeer ’s ochtends eens de basis te leggen om grip te krijgen op je dag en op je eigen...

Vergrootglas of zelfbespiegeling

Ligt het aan jou of aan de ander? Waar zoek jij de oorzaak van je eigen onvrede, onrust, zorgen en angsten? Bij jezelf of buiten jezelf? Het gebeurt in onze samenleving veel: tegenstellingen worden uitvergroot en de minder goede kanten belicht, met als bedoeling te...

Lekker de controle !?

‘Wat ben je toch een controlfreak!’ Krijg je dat weleens te horen? Je wilt er tot in de puntjes verzorgd uitzien. Je wilt dat je partner zich gedraagt. Dat je zoon niet zo snel spreekt. Dat je leidinggevende niet zo opschept. Dat je moeder niet zo zeurt ... Je bent...

Je geeft als je ontvangt

Vraag jij weleens om hulp? Dúrf je om hulp te vragen? Of wil je een ander niet ‘lastig vallen’. Zie je om hulp vragen als een teken van zwakte. Of vind je dat je dat je alleen maar om hulp kunt vragen als je iets kunt terugdoen. Misschien vind je dat je niets te geven...

Kracht van woorden

Woorden creëren beelden, sfeer, en ze hebben kracht. Zeggingskracht. Met de woorden die je zegt, zeg je ook iets over de verwachting die je hebt van de ander. Hoe je bepaalde problemen omschrijft, bepaalt mede of er wel of niet een oplossing komt. Krijgen mensen door...

Je schaamte voorbij

Ieder mens heeft eigenaardigheden of kent situaties of eigen acties die schaamtevol zijn. Schaamte zorgt voor angst. Angst om betrapt te worden of dat een ander er toevallig achter komt en over je gaat praten, of je slecht gaat vinden. Als je je ergens voor schaamt,...

Mail

info@horstconsult.nl

Telefoon

06 – 11 08 68 58

In contact komen