Portfolio

Hieronder een impressie van de klanten met wie ik heb mogen samenwerken:

 • Beroeps- en belangenorganisaties
 • Patiënten- en cliëntenorganisaties
 • Huisartsen, dierenartsen, tandartsen, diëtisten, fysiotherapeuten, logopedisten en verloskundigen (praktijken)
 • Zorggroepen, coöperaties, gezondheidscentra
 • Zorgaanbieders (gehandicapten, GGZ, sociale of wijkteams, schuldhulpverlening,thuiszorg)
 • Politieke partijen landelijke(woordvoerders, kamerleden)- , provinciale (statenleden) en lokale politiek (fracties, wethouders, burgemeesters, gemeenteraden)
 • Wmo-raden, Brede Adviesraden, Wsw-raden, ondernemingsraden, medezeggenschapsraden, ouderraden,cliëntenraden, huurders/bewonerscommissies en ledenraden
 • Adviesorganen
 • Dorpsraden, wijkplatforms, buurtcomités, initiatieven van burgers
 • Beroep/bezwarencommissies, klachtencommissies, examencommissies, commissies seksuele intimidatie, commissies integriteit
 • Maatschappelijke organisaties /not for profit organisaties zoals bewonerscomités, burgerinitiatieven, scholen, sportverenigingen, migrantenorganisaties, welzijnsinstellingen en woningbouwverenigingen/corporaties
 • Lokale en provinciale overheden – gemeentes (afdelingen cultuur, welzijn, zorg, sport, burgerzaken enz.)

Tevens word ik regelmatig gevraagd om workshops en trainingen te geven aan collega trainers/organisatie-adviseurs/coaches (intervisie/deskundigheidsbevordering/train de trainer trajecten).