Ieder mens heeft z’n eigen verhaal. Eigenschappen, gebeurtenissen, omstandigheden, vaardigheden en mogelijkheden vormen wie je bent en bepalen voor een belangrijk deel je leven. Misschien ken je het wel dat je een ander – iemand die jou misschien maar oppervlakkig kent – jou hoort omschrijven. Hij of zij zegt dingen over jou die je niet herkent, die volgens jou niet kloppen, omdat er aspecten uit hun verband worden gerukt. Het bevalt je niet, je voelt je tekortgedaan, vastgezet. Het ‘verhaal’ dat over je verteld wordt klopt niet. In jouw beleving is het niet het hele verhaal. Er worden wat zaken uitgelicht die wat jou betreft deels waar zijn of zelfs helemaal niet waar. En dat vind je vervelend. Je bent bang dat je niet uit de verf komt, dat niet duidelijk is wie je werkelijk bent. Dit is een naar, machteloos gevoel. Toch komt dit vaak voor. En iedereen maakt zich er weleens schuldig aan.
Hoe vaak tonen wij interesse in het hele verhaal? Hoe vaak luisteren wij met een open mind en willen we echt begrijpen? Hoe vaak vragen wij door om te doorgronden wat een ander zegt en te horen hoe hij/zij zelf tegen zaken aankijkt?
Wees voorzichtig om je eigen beperkte blik en oordeel over aspecten van het leven van een ander te delen. Je kent maar een deel van het hele verhaal. Misschien weet je meer niet dan wel. Door jouw selectieve beeld over de ander de wereld in te sturen draag je mogelijk bij aan een eenzijdige en negatieve beeldvorming over de ander. Een beeldvorming die verstrekkende gevolgen voor die ander kan hebben. En door halve waarheden de wereld in te sturen tast je je eigen betrouwbaarheid aan.

Wil jij het hele verhaal horen?