Al je mooie ideeën en plannen ten spijt, de praktijk van alledag is soms vele malen weerbarstiger dan je zou willen. Het kan wel een jaar duren voordat je het gevoel hebt dat de gewenste verandering zichtbaar en voelbaar in je leven is en enigszins beklijft. Je hebt ontdekt dat je iets in/aan jezelf wilt veranderen en je hebt je heilig voorgenomen daarmee aan de slag te gaan. Omdat je er zelf last van hebt, omdat de ander er tegenaan loopt. Je hebt inzicht gekregen in wat het je kan opleveren om aan bepaalde aspecten van je houding en gedrag te werken. Je hebt ontdekt dat bepaalde gedachtes of aannames blokkerend werken en je heilig voorgenomen deze om te zetten in constructieve en stimulerender varianten. Toch valt het je tegen dat je geen wezenlijke veranderingen ervaart, ondanks je voornemens en je harde werken. Je zelf ontwikkelen, patronen doorbreken en daadwerkelijk anders denken en doen kost tijd. Je start met bewustwording, maar bewustwording is nog geen daadwerkelijke verandering. Daarvoor is echt meer nodig. Zelfinzicht is een belangrijke basis voor verandering. Dit inzicht gaat niet alleen over wat jouw ontwikkelpunten zijn. Het gaat ook over waarom je denkt wat je denkt en waarom je doet wat je doet. Ook al zijn gedachtes en gedragingen contraproductief, er zit een reden achter dat je het doet en het is nodig om die te achterhalen. Die reden zal onderzocht en door jou ontkracht moeten worden, zodat je kan loslaten. Niet veranderen heeft ook een voordeel en dat is vaak een reden waarom je blijft doen wat je doet. Zoek haarfijn uit wat het voordeel is van het bij het oude laten en formuleer daarna welke winsten de verandering oplevert en kies er bewust voor daar voor te gaan. Daarnaast is het nodig om te weten welke concrete stappen daadwerkelijk nodig zijn om je persoonlijke verandering door te voeren. Als je weet dat je iets moet veranderen en het ook daadwerkelijk wilt, dan is dat een mooi begin, maar je zult ook feitelijk de stappen moeten weten die je moet zetten. En het is niet vreemd als je daar geen enkel benul van hebt. Je hebt in de meeste gevallen iemand nodig die een tijdje met je meeloopt en die je dit ‘influistert’! Daarvoor is het nodig dat je een concreet doel hebt waarin je echt gelooft en waarvoor je besluit te gaan. Zonder doel gebeurt er niets. Het vraagt de nodige lef om je veranderingen uit te voeren. Dit kan betekenen dat het echt spannend kan worden om zaken niet meer of geheel anders te doen. Het vraagt lef het te doen en de reacties die dit mogelijk oproept te ‘trotseren’. Het kan ook zijn dat je de werkelijkheid als weerbarstig ervaart, omdat je je eigen successen niet ziet: Omdat ze kleiner zijn dan je had gedacht. Als je zaken aan het veranderen bent, sta dan regelmatig stil bij de vraag wat de (kleine) resultaten zijn die je hebt behaald. Deel die met een ander en denk niet te snel dat je verandering niks voorstelt. Door het benoemen en delen kom je tot een positieve self fulfilling prophecy die een motor is voor je vervolgstappen: ik kan het, het lukt mij en op naar de volgende stap! De werkelijkheid is echt minder weerbarstig als je weet wat de aandachtspunten zijn in een veranderingsproces.