Spijt van je niet geleefde leven

Spijt van je niet geleefde leven

Misschien herken je het: je besteedt tijd aan het nadenken over hoe het zou zijn geweest als …. Als je wel je best had gedaan op de middelbare school. Als je niet die woorden had uitgesproken die verstrekkende gevolgen hadden. Als je wel je gevoelens had uitgesproken tegen iemand die belangrijk voor je was. Als je niet heel veel jaren een huis had gehuurd, maar eerder had gekocht. Als je eerder had opengestaan voor de signalen die je lichaam gaf dat er iets aan de hand was. Als je nooit ontslag had genomen. Als je nooit het dure huis had gekocht. Mogelijk kun je de lijst nog aanvullen met andere zaken waar je spijt van hebt. Spijt van een niet geleefd leven door de keuzes die je al dan niet hebt gemaakt. Je zou het willen terugdraaien, maar dan kan niet meer. Je hebt een kans laten liggen. Je hebt een fout gemaakt. Hoe je het ook went of keert, spijt is een negatieve emotie die veel energie kost en nergens toe leidt. In feite kan het een mengeling zijn van zelfverwijt, berouw, schaamte en schuldgevoel. Deze mix van emoties kan gelijktijdig in jouw aanwezig zijn. Spijt kan een enorm ondermijnende emotie zijn, omdat het knagen over iets in het verleden negatieve gevoelens geeft in het heden. En omdat het slecht is voor je zelfvertrouwen. Het kan je zelfs ziek maken. Als je je realiseert dat er geen weg terug is, ontstaat het denken of zelfs piekeren over ‘waarom je nou toch niet’ of ‘hoe het zou zijn geweest als’. Deze acties hebben alleen zin als je begrijpt waar de spijt vandaan komt en hoe jij een volgende keer spijt kunt voorkomen. Je spijt kan te maken hebben met ondoordachte besluiten of impulsieve acties. Het is daarom zo belangrijk om spijt niet als een gegeven te zien en het te laten, maar actief ermee aan de slag te gaan. Essentieel daarbij is dat je je realiseert dat wat je hebt gedaan of nagelaten, je deed met de kennis en inzichten die je op dat moment had of waarvan je dacht dat deze leidend voor je zouden moeten zijn.  Wil je je gevoelens kunnen loslaten en goed verder kunnen leven, dan is het goed om eerlijk de vraag aan jezelf te stellen hoe je nu zou handelen met de kennis die je nu hebt. Wat zou je doen? Het is daarbij noodzakelijk dat je goed kijkt naar je eigen rol en aandeel. Wat had jij kunnen doen om de bal de goede kant op te laten rollen? Want je kunt er voordeel mee doen als je oprecht daarnaar kijkt. Alleen dan kun je herhaling in de toekomst voorkomen en kun je ervan leren. Je spijt levert dan een positieve bijdrage aan je persoonlijke ontwikkeling. Als je de ander blijft verwijten, lijkt het alsof jou geen blaam treft. Als je goed kijkt, zul je zien dat ook jij een aandeel hebt. Blijf je de ander verwijten maken, dan is er een grote kans dat je opnieuw een vergelijkbare vergissing maakt. Zo is het leven. Daarnaast geeft het je inzicht hoe je spijt kunt voorkomen. Het betekent dat je ervan leert, dat je ingrijpende besluiten goed overdenkt en nadenkt over welke gevolgen een besluit heeft en dat je welbewust alle gevolgen accepteert. Het vraagt soms wel dat je andere mensen betrekt in je besluit, door hen te vragen met je in kaart te brengen welke gevolgen een besluit heeft. Zo voorkom je dat je bepaalde gevolgen niet over het hoofd ziet. Je neemt weloverwogen je besluiten en je neemt alle consequenties die erbij (gaan) horen voor lief. Belangrijk aandachtspunt is dat als je een twijfel voelt, hoe licht ook, je deze altijd toelaat. Neem de twijfel bijzonder serieus, ook al kun je hem rationeel niet onderbouwen. Hij komt ergens vandaan en heeft een boodschap voor je!   Dit betekent dat als je in het heden voor zaken komt te staan en je twijfelt en er is tijdsdruk in het spel, een ‘nee’ meestal de verstandigste keuze is. Om spijt te kunnen loslaten, kan het nodig zijn een ander (en jezelf) te vergeven. Dit vraagt openlijk en duidelijk spijt betuigen. Het is nodig om verder te kunnen, maar niet gemakkelijk, omdat je vanbinnen zult voelen dat je zelf bijvoorbeeld ook gekwetst bent, dat niet alleen jijzelf een bijdrage hebt geleverd aan hetgeen wat verkeerd is gegaan. Maar dat is om zelf verder te komen niet zo interessant: jij hebt spijt, jij hebt er last van en jij onderneemt actie. Spijt gaat over het verleden. Het verleden is niet te veranderen. Een worsteling over het verleden verandert het verleden niet, maar beïnvloedt wel het heden. Realiseer je dat het verleden je heeft gevormd tot wie je nu bent. Trek je conclusies en formuleer je lessen die je hebt geleerd en benut ze . Door je geleerde lessen toe te passen weet je een ding zeker en dat is dat je waarschijnlijk met minder spijt te kampen hebt dan in het verleden!