Persoonlijke verandering

Vervelende gewoonten, lastige eigenschappen, ongezonde patronen zijn niet simpel te veranderen. Weten dat je houding of je gedrag verandering behoeft, wil nog niet zeggen dat je dat dus daadwerkelijk gaat doen. Je moet het echt willen en soms een (vicieuze) cyclus doorbreken! Dat echt willen kan een tijd duren. Het kan zijn dat er een moment aanbreekt dat je tegen jezelf zegt: En nu moet het anders. Het kan zijn dat een persoonlijke crisis – ontslag, scheiding, overlijden – je (gevoelsmatig) ‘dwingt’ om te veranderen. De persoonlijke crisis is dan niet de werkelijke reden, maar eerder een aanleiding. Je bent gedwongen om hulp te vragen, omdat het zo niet verder kan. Op verschillende levensterreinen loopt het vast en ‘oude methodes’ werken niet meer. Dit is een harde confrontatie en voor sommigen blijkbaar de enige vorm die echt tot nadenken en veranderen aanzet. Als je het oppakt om wezenlijke dingen te veranderen, kan een persoonlijke crisis kan ervoor zorgen dat er mooie dingen voortvloeien uit de keuzes die je dan maakt. Niet altijd hoeft er een crisis te zijn om ervoor te zorgen dat je een persoonlijke verandering in gang zet. Het kan ook zijn dat je wakker wordt geschud door een duidelijke, maar zachte, liefdevolle confrontatie van een ander. Iemand die zich afvraagt waarom je doet wat je doet. Iemand die vertelt wat hij of zij ziet, terwijl jij dacht dat je de enige was die het wist. Bij de meeste mensen werkt de zachte confrontatie het best, omdat de meesten houden van balans en gelijkmatigheid. Er komt iets in beweging bij je als de ander je op iets wijst. Je wordt aangezet tot verandering als er een relatie is met de ander. Als je voelt dat de ander om je geeft, met je begaan is. Als je ervaart dat er een verbondenheid van mens tot mens is. Als je je gezien en gerespecteerd voelt. Heb jij de moed om de zachte confrontatie aan te gaan bij degene met wie je omgaat? Durf jij te zeggen wat je ziet en wat je aan het hart gaat? Durf jij te benoemen waar de ander zijn/haar ogen liever voor sluit? Durf je te zeggen wat tot nu toe onbesproken bleef? Het is goed mogelijk dat jouw zachte, maar duidelijke confrontatie het zetje is dat de ander nodig heeft om onder ogen te zien dat veranderen nodig en mogelijk is!