Natuurlijke behoeften

In onze tijd waarin zoveel techniek voorhanden is om ons te ondersteunen, vergeet je gemakkelijk dat je als mens alleen goed kunt functioneren als je een aantal natuurlijke principes respecteert. Als je deze basale aspecten veronachtzaamt, heeft dit effect op je welbevinden. Zo heb je daglicht en buitenlucht nodig om gezond te blijven. Bomen, bloemen, rivieren, zee , heide, weilanden zijn essentieel. Je hebt dagelijks natuur om je heen nodig om geestelijk in een goede conditie te blijven. Je hebt betekenisvolle sociale contacten nodig, relaties waarin je wordt gezien zoals je bent en waarin je wezen wordt geaccepteerd. Als je niet in staat bent tot deze contacten, heb je minder weerstand voor ziekte en zeer. Het is ook natuurlijk dat als je je op nieuw terrein begeeft, je letterlijk en figuurlijk overzicht wilt hebben. Dat is een doodnormale, natuurlijke behoefte. In spannende situaties heb je ook behoefte aan beschutting en rugdekking, in welke vorm dan ook. Ook dat is natuurlijk en menselijk, Ondanks al het technisch vernuft dat voorhanden is, blijven deze behoeften bestaan. Om gezond te zijn en te blijven is lichaamsbeweging noodzakelijk. Ook dat is niet weg te organiseren door de techniek. Je lichaam heeft actie nodig. Daarnaast behoort het bij je natuurlijke staat om uitdagingen nodig te hebben. Als alles je makkelijk en goed afgaat, lijkt dat op het eerste gezicht mooi. Maar in feite is dat maar voor korte duur interessant. Deze stabiliteit verwordt sneller dan je denkt tot saaiheid en die zet aan tot sloomheid en mogelijk luiheid. Daar groeit je zelfrespect niet van. Je hebt concrete uitdagingen nodig en als die niet voorhanden zijn, zoek ze dan op. Tegenslagen en ontberingen zijn soms nodig, hoe gek het ook klinkt. Ze kunnen je laten voelen dat je leeft, ze kunnen je laten voelen dat je meer kunt dan je ooit gedacht hebt. Moeilijke tijden kunnen je ook laten ervaren dat je anderen nodig hebt in het leven. In voorspoedige tijden kun je denken dat je het alleen (aan)kunt. Zijn er lastige tijden, dan heb je anderen nodig en kunnen er gevoelens van saamhorigheid ontwikkeld worden die enorm waardevol zijn, omdat je voelt dat je er niet alleen voor staat en dat er een gemeenschappelijk doel is. De krachtige stammencultuur die er in vele ‘wij-culturen’ is, zijn zo krachtig omdat leden deel zijn van een groter geheel met een gemeenschappelijk doel. Dit is enorm verbindend en voldoet ook aan een natuurlijke, menselijke behoefte. Deze behoefte aan een loyale en betrokken gemeenschap is ook in jou aanwezig en is een natuurlijke, mogelijk nog niet onderkende behoefte. Ook deze behoefte kan de techniek niet vervullen. Als je je niet plezierig voelt, misschien zelfs down en futloos, check dan voor je zelf in welke mate jij je gewone, misschien nog onontdekte, natuurlijke behoefte vervult!