Meerdimensionale aanpak

Voor het oplossen van complexe vraagstukken zie je dat er steeds meer gewerkt gaat worden met multidisciplinaire teams. Teams waarin mensen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en perspectieven/zienswijzen samen aan het werk gezet worden met als doel een werkende oplossing te vinden. Als een dergelijk team wordt samengesteld, is het bewustzijn er:

  • dat voor het aanpakken/oplossen van een complex probleem meerdere zienswijzen en verschillende disciplines noodzakelijk zijn om antwoorden te vinden;
  • dat het beter is om met meerdere mensen samen te werken in een georganiseerd verband dan in je uppie je tanden erin te zetten;
  • dat iedereen beperkt is in zijn/haar kunnen en kennen en dat door verschillende mensen samen te brengen van elkaar kan worden geleerd.

De praktijk laat zien dat dit soort teams productief is als ieder lid bereid is tot geven, tot delen, te leren van een ander met heel andere achtergrond en inbreng en tot meebewegen, flexibiliteit. Mensen die enthousiast zijn over het werken in zo’n setting geven aan dat ze hierdoor meer zicht hebben gekregen op wat ze zelf in huis hebben en veel geleerd hebben en beter weten wat er nog meer beschikbaar is buiten het eigen domein.

In je persoonlijke leven kan een multidimensionaal team om je heen ondersteunend zijn. Want complexe persoonlijke problemen, waar jezelf altijd een onderdeel van bent, kun je niet eenvoudig in je uppie of in eigen kring oplossen. Dan zijn nieuwe, frisse blikken nodig, mensen die vragen stellen die nooit in je op zouden komen of waartegen je opziet om ze te beantwoorden, terwijl ze wel nodig zijn om verder te komen. Zo’n team kan bestaan uit mensen die wat meegemaakt hebben in hun leven, die een eigen levensvisie hebben, die geen schroom hebben om vragen te stellen en dingen te benoemen en die hoofd- en bijzaken uit elkaar kunnen halen. Daarnaast spelen aspecten als discretie, voldoende afstand, integriteit etc. een rol bij het kiezen van je teamleden. Laat los het idee dat je al je complexe issues in je uppie of met nabije mensen kunt of moet oplossen. Vorm je eigen multidimensionale team en vraag dat om je verder te helpen.