Je bent geboren met eigen behoeften, kwaliteiten, vaardigheden en opvattingen over wat belangrijk is in het leven. Wil je het gevoel hebben dat je echt je eigen leven kunt leven, een leven dat bij jou past, dan is het belangrijk dat de dingen die je doet hierop aansluiten. Dan is het wezenlijk dat je in een omgeving verkeert die ondersteunt wie je bent en wat je nodig hebt. Alhoewel dit belangrijke ‘voorwaarden’ zijn om een leven te leiden dat bij je past, is dit niet hoe het in werkelijkheid hoeft te zijn. De vraag is dan of je weet wat jouw belangrijke basale behoeften zijn. Of je zicht hebt op wat voor jou echt belangrijk is in je leven. Als je dat niet weet, loop je de kans dat je te weinig bewust en doelgericht in het leven staat. Jouw basisbehoeften kunnen over verschillende zaken gaan. Je zaakjes op orde hebben, zoals een inkomen, een huis , een vaste vriendenkring hebben. Je lichamelijke welbevinden. Je geborgen en veilig voelen. Je gezien en gewaardeerd voelen. Je kunnen ontwikkelen; nieuwe dingen leren. Wat de top drie van jouw basisbehoeften is, hangt af van welke eigenschappen je bij je geboorte meekreeg en welke levenservaring je hebt opgedaan. Inzicht in je basisbehoeften is nodig om te voorkomen dat je je richt op zaken die jou niet vervullen. Met of je je leven leeft heeft ook te maken dat je je ideeën kunt delen en vormgeven in de omgeving waarin je verkeert. Kun je je ei kwijt, is er interesse? Dit is belangrijk omdat het je laat ervaren dat je ertoe doet. Kun je keuzes maken die bij je passen, die bij je waarden, je levensvisie en je kwaliteiten aansluiten? Als je dat kunt, dan heb je het gevoel dat je regie hebt over je leven, dat niet een ander maar jijzelf aan het roer staat. Onderzoek of het leven wat je leeft het leven is wat bij je past. Weet wat jou doet bloeien, wat je demotiveert, wat je behoeften en kwaliteiten zijn. Dan ben je in staat om meer sturing te geven aan je leven. Natuurlijk kun je niet altijd een leven leiden wat 100% passend is; dat is alleen in dromenland. Maar als je bijvoorbeeld langere tijd negatieve stress ervaart, als je tobt met slapeloosheid, gevoelens van zinloosheid, dan zijn dat signalen van disbalans en is er werk aan de winkel!