Kies je voorbeeld

Al vanaf zeer jonge leeftijd neem je dingen over van mensen met wie je (veel) omgaat. “Waar je mee omgaat, word je mee besmet”, is in die zin een gegeven. Als je wat ouder bent, ben je meer in staat om te kiezen van wie je iets wilt en kunt leren. Toch maken we daarvan niet altijd optimaal gebruik. Het is niet altijd simpel het leven van alledag te leven. Er komt van alles op je af. Wat is nu het beste om te doen? Je kunt je oor te luisteren leggen bij verschillende mensen. De een zegt dit en een ander legt weer geheel andere accenten. Dit kan voor onzekerheid en verwarring zorgen. Het is de vraag of het verstandig is om een ander zoveel invloed te geven op je leven. Je kunt een of meer rolmodellen kiezen die je bewondert, omdat ze leven op een manier die jou aanspreekt. Ze zeggen dingen die je raken, die aansluiten bij jouw belevingswereld. Ze doen dingen die jou aanspreken en ze inspireren je. Ze laten zien dat je niet bij de pakken hoeft neer te zitten of hoe je uit een vicieuze cirkel blijft of komt. Ze geven je het voorbeeld hoe je eigen keuzes kunt maken en tegen de stroom in kunt roeien. Je kunt aan hun houding en gedrag zien hoe je met zorgen, angsten en onzekerheden kunt omgaan.

Een positief rolmodel kan ervoor zorgen dat je geen willoze meeloper wordt, kan je helpen te bepalen welke eigenschappen je wilt ontwikkelen en kan je laten zien hoe je deze eigenschappen in de praktijk vormgeeft. Het is belangrijk dat je zorgvuldig bent in het uitkiezen van je rolmodel. Het is ‘in’ om mensen te bewonderen die beroemd en welvarend zijn. Zij lijken het te hebben gemaakt en zijn om die reden bewonderenswaardig en navolgenswaardig. Zij fungeren voor veel mensen als rolmodel. Zelfs als deze beroemdheden immoreel gedrag vertonen, wordt dat nog vergoelijkt en worden zij als aardse goden en godinnen vereerd. Ook al volg je hun handel en wandel op de voet en ben je reuze benieuwd naar hun ervaringen en meningen, toch is het de vraag of zij het rolmodel zijn dat je nodig hebt om jouw leven op een goede manier te leiden. Wil je een goed leven leiden, dan is het interessanter om te zoeken naar een rolmodel dat – zonder dat de social media en de camera eraan te pas komen – een gedrag vertoont dat bewondering bij je oproept. Het gaat dan om eigenschappen die voor jou begerenswaardig zijn. Een rolmodel uit je eigen omgeving kan als gids dienen, advies geven en je realistische voorbeelden geven hoe je de beste versie van jezelf wordt. Welke eigenschappen zou je graag willen ontwikkelen? Wie in je naaste omgeving laten deze eigenschappen in de praktijk zien? Zonder poeha, als een natuurlijk gedrag? Deze mensen kunnen waardevolle rolmodellen voor je zijn. Observeer hun houding en gedrag. Wat doen ze, maar misschien nog belangrijker: wat doen ze niet? Zoek contact en probeer tijd met hun door te brengen, zodat je in de dagelijkse praktijk kunt ervaren hoe ze dingen aanpakken en oppakken. Experimenteer met datgene wat je hebt gezien bij je rolmodel. Als je een goed rolmodel kiest, betekent het niet dat je een kopie van deze persoon wilt worden. Een dergelijk streven zal je volstrekt ongelukkig maken. Je bent en blijft jezelf met jouw unieke, goede eigenschappen. Probeer de eigenschappen over te nemen die je in jezelf naar boven wilt halen of wilt verbeteren. En laat de rest van jezelf zoals het is. Goede rolmodellen zijn een hulp om het beste in jezelf naar boven te halen en bewust te werken aan het ontwikkelen van jezelf. Kies een rolmodel dat weet waarvoor het staat, dat zichzelf is en dat jou een goed gevoel over jezelf. Dat past bij jouw morele waarden en overtuigingen. Het is realistischer om iemand te kiezen die zichzelf heeft ontwikkeld door toewijding, hard werken en zelfreflectie. Pas op met het kiezen van een succesvolle persoon als voorbeeld. Iemand die super succesvol is, kan dit naast hard werken ook gerealiseerd hebben door de juiste persoon op het juiste moment te zijn. Er zit ook een dosis geluk bij, ook al zal de persoon in kwestie dat zelf niet altijd zo benoemen. Als je hem/haar als voorbeeld hanteert en jij hebt niet hetzelfde geluk, dan zul je teleurgesteld en misschien zelfs gefrustreerd worden. Overweeg een persoon die makkelijk met anderen omgaat als voorbeeld te nemen. Dat is namelijk meestal een  persoon die goed en duidelijk communiceert, die je goed kunt begrijpen en hij/zij is eenvoudiger te ‘imiteren’. Een goed rolmodel is waardevol voor je eigen ontwikkeling en verdere ontplooiing.