Vraag jij weleens om hulp? Dúrf je om hulp te vragen? Of wil je een ander niet ‘lastig vallen’. Zie je om hulp vragen als een teken van zwakte. Of vind je dat je dat je alleen maar om hulp kunt vragen als je iets kunt terugdoen. Misschien vind je dat je niets te geven hebt. Of je bent bang dat je de ander overvraagt omdat die … vul maar in.

Een andere reden kan zijn dat je controle wilt hebben over wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en hoe het gebeurt. Uit handen geven is lastig voor je. In onze samenleving hebben we elkaar aangepraat dat je het zélf moet kunnen en dat om hulp vragen gelijk staat met ‘een probleem hebben’, zwak zijn of incompetent zijn. Door onze welvaart, individualisering en de nadruk op zelfstandigheid en privacy is het lastiger om een ander om hulp te vragen. Natuurlijk is zelfstandig zijn, je eigen boontjes kunnen doppen plezierig, maar het heeft ook een schaduwkant. Een ander willen helpen is een normale menselijke gewoonte. Het is fijn om van betekenis te zijn. Hulp vragen, ondersteuning ontvangen is lastiger. Maar het vergroot de kans om eenzaam te worden. De ander om advies vragen of vragen je te helpen heeft positieve kanten. Er komt contact! Je laat jezelf kennen en je geeft de ander ook de mogelijkheid zich te laten kennen. Dit contact kan positieve verrassingen opleveren. De ander waardeert het dat je hem/haar vertrouwt, is blij om van betekenis te zijn. Vergeet niet dat geven en ontvangen een interactief proces is: je ontvangt ondersteuning maar tegelijkertijd geef je je vertrouwen, ben je blij dat je geholpen wordt en waardeer je de ander. Geven is ontvangen, ontvangen is geven.

Realiseren dat je de ander nodig hebt, dat je het niet alleen kunt, kan heilzaam zijn voor je persoonlijke ontwikkeling.  Zeker als je gehecht bent aan autonomie en waarde hecht aan privacy. Deze waarden kunnen ervoor zorgen dat je de ander op afstand houdt. Je moet je trots, schaamte, je terughoudendheid opzij zetten als je hulp vraagt. En dat maakt je toegankelijker voor de ander. Maar te gemakkelijk om hulp vragen kan tegen je werken. Het voelt als gemakzuchtig of misschien zelfs lui. Als je veel hulp nodig hebt, kijk dan wat je te geven hebt. Je hoeft niet zelf te verzinnen wat je kunt geven. Vraag de ander: ‘ik waardeer wat je voor mij doet, waar kan ik jou blij mee maken.’

Vul niet te snel in wat een ander nodig heeft. Je kunt/zult weleens verrast kunnen worden waar je een ander mee van dienst kunt zijn of een plezier mee kunt doen.