Het zijn de kleine stappen die het doen

Waak je voor mensen die je beloftes doen over grootscheepse, ingrijpende persoonlijke veranderingen. Het klinkt je misschien mooi en veelbelovend in de oren. Zonder al te veel gedoe kom je van vervelende eigenschappen, nare gewoontes en schaamtevolle kwalen af! Dat wil je toch ook?! Maar de meeste persoonlijke, duurzame veranderingen vragen de nodige tijd. Iets waar je mee geboren bent of wat er al jaren is ingesleten, laat zich niet gemakkelijk ‘afserveren’. Wezenlijke veranderingen gaan met kleine stapjes gepaard. Na een innerlijke drang ‘zo wil ik het niet langer’ en een besluit ‘ik ga er verandering in aanbrengen’, komt het proces pas echt op gang. Het is verstandig je einddoel concreet te formuleren en dan de stappen die je wilt zetten in stukjes te hakken. Wanneer je het succes van de kleine stapjes gaat ervaren en de veranderingen ziet, krijg je energie voor een kleine vervolgstap. Als je te grote stappen wilt zetten, heb je meer kans dat het niet lukt en dat je gefrustreerd raakt. Frustratie zorgt voor desillusie, met alle gevolgen van dien. Alle grote veranderingen blijken als je goed kijkt uiteindelijk te bestaan uit vele kleine stapjes. En een groot deel van die kleine stapjes hebben in eerste instantie geen grote zichtbare en voelbare resultaten teweeggebracht. De kleine stapjes voltrekken zich in eerste instantie in het onzichtbare gedeelte. Ze vallen niet op, je kunt er naar buiten toe nog niet trots op zijn, omdat het, zo lijkt het althans, onooglijke stapjes zijn. Maar juist die kleine gestage stappen zetten zoden aan de dijk, want ze zorgen voor een verandering die verankert en beklijft. Grote beloftes voor ingrijpende veranderingen: geloof ze niet! Zo zit de wereld niet in elkaar. Aan elke duurzame grote verandering liggen kleine gestage veranderingen ten grondslag.