Het is jouw probleem

Door de ‘schuld’ van je problemen, frustraties niet (langer) bij de ander, de buitenwereld, de omstandigheden neer te leggen worden je problemen meteen lichter en kun je kijken wat jou te doen staat. Je geeft jezelf de meeste vrijheid als je inziet dat problemen en obstakels die je ervaart van jezelf zijn. En dus door jezelf opgepakt en ‘opgelost’ kunnen worden. Dit besef geeft energie. Als je ervan uitgaat dat als jij een probleem ervaart ben jij dus ook degene die er iets mee kan doen. Door iets te doen of door iets te laten. Of door te constateren dat het je probleem niet is maar van een ander. Of door te constateren dat het geheel buiten jouw cirkel van invloed ligt. Het geeft een opgelucht gevoel als je zelf aan het stuur zit en actief op zoek gaat waar je eigen (keuze)mogelijkheden liggen t.a.v. het probleem of obstakel. Wat ligt in jouw eigen beïnvloedingssfeer? Daar kun je je op focussen. Alles wat daarbuiten ligt kun je nauwelijks beïnvloeden. En het is dan de vraag of het je (schaarse) energie verdient. Het aanvaarden dat jij aan het stuur zit of je probleem wordt opgelost of niet wil niet zeggen dat je dus de oorzaak bent van of schuldig bent aan het probleem.