Gevaarlijke emoties

Je kent het misschien wel. Je bent emotioneel geraakt en je vindt dat je het er niet bij kunt laten zitten. Je voelt dat je heel duidelijk moet aangeven dat je bepaald gedrag niet op prijs stelt. Er moeten wat jou betreft grenzen getrokken worden. Het lastige is dat als je emotioneel sterk geraakt bent, je bewustzijn vernauwt. Ook al denk je zelf dat je heel helder bent en alles goed in de smiezen hebt; dat is niet het geval. Als je emoties hoog oplopen en je voelt dat ze een pushend karakter hebben, dan is het beslist noodzakelijk dat je geen actie onderneemt. Je kunt pas effectieve en constructieve actie ondernemen als emoties weg zijn. Dan kun je helderder waarnemen, zaken beter op hun merites beoordelen, formuleren wat je wilt zeggen, zien wat voor effect het zou kunnen hebben enz. Je kunt dan tot een aanpak komen die past bij je waarden en normen en bij de relatie die je met de betreffende persoon hebt. Als de emoties weggevloeid zijn, kan het duidelijker en rustiger, je kunt scherper nadenken over wat je wilt zeggen en hoe je dat wilt doen. Je kunt het van meerdere kanten bekijken en daardoor krijg je evenwichtiger feedback. Volg je natuurlijke aandrang niet en wacht tot je emoties weggevloeid zijn en doe dan je ding!