Dank je wel

Mensen die zich nodig, gezien en gewaardeerd voelen, zijn meer betrokken, gemotiveerder en presteren meer. Als je dit weet en daadwerkelijk toepast in je relatie tot een ander, ben je in staat om betekenisvol voor de ander te zijn. De werkelijkheid is dat je het vaak gemakkelijker vindt om te uiten wat de ander niet goed doet, wat je mist, dan uit te spreken wat je waardeert. Het opmerkelijke is dat als je kritiek geeft, dit maar zelden een positief effect heeft op de ander. Die gaat zich er niet anders door gedragen of gaat er niet beter door presteren. Integendeel! Als je je waardering uitspreekt, ‘dank je wel’ zegt, heeft dit vele malen meer effect en maakt het de ander daarna ontvankelijk om te luisteren naar datgene wat beter kan. Degenen die regelmatig gewaardeerd worden, die een ‘dank je wel’ krijgen, ervaren minder stress, slapen beter en hebben minder kans op depressie. Een eenvoudig en gewaardeerd ‘dank je wel’ kan voor de ander betekenisvol zijn. Zet je trots opzij en vindt niet alles gewoon of vanzelfsprekend wat een ander (voor) je doet! Het is goed om je waardering voor de gewone alledaagse inspanningen openlijk toe te geven! Wees specifiek als je bedankt. Hierdoor zal de ander zich gezien voelen in wie hij/zij is. Heb je moeite met ‘dank je wel’ zeggen? Mogelijk is het lastig voor je omdat je vindt dat je zelf te weinig waardering ontvangt. Als dat de reden is, probeer dan deze ‘frustratie’ te overwinnen en start met het zeggen van ‘dank je wel’ tegen anderen die je helpen, die je steun geven etc. Als je start met ‘dank je wel’ zeggen, krijg je vanzelf een ‘dank je wel’ terug! Ben je zelf niet scheutig, dan zal een ander dat haarfijn aanvoelen en naar jou toe ook gierig zijn met waarderende woorden. Jouw ‘dank je wel’ krijg je in de loop van de tijd in meervoud terug!