Crisis: wake-upcall

Het is wonderlijk, maar je kunt als je terugkijkt op een zware periode in je leven dankbaar zijn voor de lessen die je toen geleerd hebt. Je kunt het, hoe raar het ook klinkt, achteraf ervaren als een groot geschenk. Het klinkt paradoxaal om een crisis als een geschenk te zien, maar toch kan het zo uitpakken. Het is niet zo dat hoe meer ellende je meemaakt, hoe wijzer je wordt. Maar een crisis verstoort je gewone leven, de balans die je hebt opgebouwd en je gevoel van stabiliteit wordt onderuit gehaald. Je wordt teruggeworpen op jezelf en de ongewenste verandering zorgt ervoor dat je jezelf een aantal wezenlijke vragen moet stellen. Als je die vragen dan serieus neemt, benut je je crisis optimaal. Je kunt een crisis zien als een wake-upcall: een krachtig signaal om niet te dromen of te slapen, maar je ogen open te doen, je oren wijd open te zetten en letterlijk en figuurlijk jezelf wakker te schudden. Het geeft je de keuze om opnieuw te onderzoeken of je het leven leidt dat je wilt leiden. Het geeft je de kans om op belangrijke levensterreinen duidelijke keuzes te maken. Het hoeft niet te betekenen dat je rigoureuze veranderingen doorvoert. Het kan betekenen dat je je welbewust hercommitteert aan keuzes die je eerder maakte. Je verbindt je je er opnieuw mee. Het kan ook zo zijn dat je een crisis benut om wel een paar ingrijpende keuzes te maken. Als een crisis ervoor zorgt dat alles aan het wankelen is, is het de kunst om van deze situatie optimaal gebruik te maken en de situatie te benutten om door te pakken op die terreinen die al langere tijd om een heldere keuze vragen. Een crisis komt in elk leven, een of meerdere keren, langs. Verzet heeft een averechts effect. Beter is een bewuste keuze te maken om de crisis optimaal te benutten om daarna een leven te leven dat beter bij je past. Je kunt ervoor kiezen om je crisis te benutten om uit te vinden waar je innerlijke kracht ligt. Juist in moeilijke tijden kun je verbaasd komen te staan over je eigen kracht. Je kunt meer dan je ooit had gedacht! Je hebt onvermoede talenten en een grote innerlijke kracht en daar kom je juist achter als alles in je leven op scherp staat. Hoe ga jij om met de kleine en grote crisissen in je leven? Geef je angst de kans om je te overmeesteren? Dan loop je het risico dat de crisis je niet verder brengt in je leven. Dat het een negatieve ervaring oplevert en dat je er later met leedwezen op terugkijkt. Geef je angst niet de ruimte die het wil opeisen, maar denk: laat alles komen wat komen moet, ik kan het dragen! Je verzet je niet tegen de crisis, maar nodigt deze als het ware uit, in het vertrouwen dat deze uiteindelijk iets positiefs teweeg kan brengen in het leven! Wat ga jij doen als de crisis zich aandoet in je leven? Ga je je heftig verzetten of denk je: laat maar komen?