Begrijpen en begrepen worden

Je bent op zoek naar bevestiging, veiligheid en zekerheid. Dat zijn de fundamenten van ieder mens. Dat is de reden dat je wilt begrijpen en dat het belangrijk voor je is dat jij begrepen wordt. Dat is de reden dat je, net zoals vele anderen, enorm veel tijd besteedt aan communiceren. Je praat, je luistert, je belt, je whatsappt, je vergadert etc. En toch blijkt dat geen garantie om de ander goed te begrijpen. Het gaat regelmatig mis: jij blijkt de ander niet te begrijpen, de ander heeft jouw woorden verkeerd opgevat. Ondanks al de goedbedoelde pogingen ben je niet goed in communiceren. Want hoe vaak gebeurt het niet dat je langs elkaar heen praat, dat woorden verkeerd geïnterpreteerd worden en dat je merkt dat er sprake was van miscommunicatie? Beter communiceren is echt mogelijk, alleen vraagt dat inspanning en oefening. Het kan je in het begin het gevoel geven dat je niet spontaan bent, dat je kunstmatig bezig bent, maar uiteindelijk zul je merken dat het werkt en dat het natuurlijker en vanzelfsprekender gaat voelen. Op allerlei manieren ontstaat er ruis in je communicatie. Je hebt aannames en veronderstellingen die als een filter werken en je waarnemingsvermogen vertroebelen. Door je vaststaande ideeën kijk je selectief de wereld in en zie je mensen en zaken door jouw gekleurde bril en beoordeel je ze vanuit jouw persoonlijke ‘waarheid’.  Dit zorgt voor veel storingen in je communicatie met de ander. De kleur die je geeft aan de woorden die gebruikt worden leveren ook de nodige ruis op. Je geeft betekenis aan de woorden die je zelf gebruikt en die de ander gebruikt. Als je je dat niet realiseert, kunnen er ‘verrassende’ misverstanden ontstaan. Daarnaast is het goed mogelijk dat je ‘gezegend’ bent met een grote wens tot ‘oplossen’. Je luistert en denkt tegelijkertijd, in de veronderstelling dat je meteen begrijpt waarover het gaat. Nog voordat je gecheckt hebt of je het echt goed begrepen hebt, deel je je analyses, oplossingen en o zo goed bedoelde adviezen. Je bedoelt het goed, je wilt de ander helpen, maar help je de ander ook daadwerkelijk? Dat is een goede vraag. Wil je begrijpen en begrepen worden, realiseer je dan dat je een selectieve bril hebt. Dat je ziet wat jij wilt zien en dat je je extra zult moeten inspannen om onbevooroordeeld te kijken en te luisteren. Realiseer je dat je een eigen betekenis geeft aan woorden en dat die betekenis voor een ander anders kan zijn. Vraag naar de associaties die de ander bij belangrijke woorden heeft, zodat helder wordt of je het over hetzelfde hebt. Goed luisteren en denken kan niet tegelijkertijd, ook al denk je zelf van wel. Maak krabbels/aantekeningen als je bang bent dat je vergeet wat er gezegd wordt. Leer erop te vertrouwen dat je een (beter!) antwoord kunt en zult geven als je goed luistert en als je verhelderende vragen stelt om meer duidelijkheid te krijgen.