Categorie: Inzichten

Eerst relatie dan boodschap

Als je communiceert ben je altijd op twee niveaus actief, het inhoudsniveau en betrekkingsniveau. Het inhoudsniveau, het wat er gezegd wordt en het betrekkingsniveau, hoe iets gezegd wordt. Het betrekkingsniveau geeft aan hoe je je verhoudt tot de ander. In je communicatie is het betrekkingsniveau minstens zo belangrijk als het inhoudsniveau. Problemen en conflicten gaan…

Door finalpost 1

Versterk je vertrouwen

Werk aan de opbouw van je zelfvertrouwen. Hoe groter je vertrouwen hoe beter je kunt inschatten of een ander betrouwbaar is. Is je zelfvertrouwen niet groot dan vertrouw je een ander minder snel. Kun je vanuit zelfvertrouwen de ander tegemoet treden dan kan er een open contact tot stand komen. In een open contact kun…

Door finalpost 0