Je vuurtje opstoken

Bij je geboorte heb je een innerlijk vuur meegekregen dat ervoor zorgt dat je wilt leven en – als dat nodig is – dat je kunt overleven. Je vuur komt voort uit je persoonlijke energie. Het vuurtje is er in principe altijd, maar het vraagt maar een ding van je: dat je het regelmatig voedt. Doe je dat niet, dan verlies je je kracht, word je cynisch, mat, futloos, verbitterd en heb je een nare uitstraling. Als je vuur gedoofd is, zul je weinig mensen om je heen hebben, want je bent geen prettig gezelschap. Het ontbreken van je vuurtje zorgt ervoor dat je zelfliefde afneemt en je gebrek aan zelfvertrouwen met rasse schreden toeneemt. Als je je innerlijke vuur onvoldoende voedt, kunnen er een aantal zaken spelen. Je geeft je angsten een te grote rol in je leven. Je angst om te falen, teleur te stellen, er niet bij te horen, voor paal te staan, afgewezen te worden, kritiek te krijgen etc. Dit soort angsten zorgt ervoor dat je jezelf verlamt en dat je tot weinig komt. Onderzoek je angsten. Welke angsten herken je? Vraag jezelf bij elke angst af hoe je je zou gedragen als je deze angst niet zou voelen? Wat zou je doen als je de angst wel zou voelen, maar er niet naar zou luisteren? Hoe ziet je gedrag er uit? Hoe ziet je leven er uit? Hoe zou je je voelen? Je zult verbaasd zijn hoeveel energie het je geeft als je je angsten stap voor stap eens onder de loep neemt. Misschien realiseer je je niet eens dat je van een afstandje naar je angsten kunt kijken. Realiseer je: je bent niet je angsten, je hebt angsten. Je angsten zorgen ervoor dat je je vuur niet kunt voelen, zien, ervaren. Ze zorgen ervoor dat je leven lauw of misschien zelfs koud is geworden. Het kan ook zijn dat je innerlijke vuur verschraald is omdat je verhalen bent gaan geloven die anderen je hebben verteld. De reacties van anderen op hoe jij denkt/dacht, eruitziet/-zag en/of je gedraagt/gedroeg, hebben je beelden over je zelf negatief beïnvloed. Je bent de door jou als negatief ervaren reacties als ‘waar’ gaan zien, met alle gevolgen van dien. Je schaamte over je ‘zijn’ hebben je verwijderd van jezelf en je vuur minder laten branden. De weg terug, naar het warme innerlijke vuur, is altijd mogelijk als je serieus neemt wat en wie jou energie geeft, wat je blij en enthousiast maakt. Als je afstand neemt of zoveel mogelijk op afstand houdt wat je te veel energie kost en dingen doet en mensen ontmoet die je goed doen, zul je merken dat je energieker wordt. Je vuurtje wordt opgestookt. Wil je (meer) innerlijk vuur, onderzoek je angsten en zoek uit wat je energievreters en je energieleveranciers zijn en handel naar je eigen conclusies!

Je bent verhalen gaan geloven die een ander vertelt.

Je eigen stem

Je hebt een eigen, unieke stem, waardoor je jouw bijdrage kunt leveren. Als je deze stem laat horen, laat je je ware aard zien en wordt er naar je geluisterd. De ander voelt namelijk dat datgene wat je zegt oprecht is en uit je zelf komt. Door je uit te spreken laat je je kennen. Toch is je eigen geluid laten horen minder simpel dan je denkt. Er zijn verschillende, heel menselijke valkuilen die ervoor zorgen dat niet jouw authentieke geluid er uitkomt. Een eerste valkuil is dat je je te veel bezighoudt met de woorden die je zegt. Je focust je op de inhoud, waardoor er minder aandacht is voor je gevoel dat in je leeft en dat je wilt overbrengen. Een ander punt is dat als je praat, je je richt op de ander. Je bent bezig om de ander te informeren, te overtuigen etc. Je stemt je met name af op de ander waardoor je het contact met jezelf verliest. Je voelt niet wat jijzelf voelt, je bent met je aandacht bij de ander. Een ander punt is dat je gehoord wilt worden, je wilt de aandacht. Je gaat harder praten om er zeker van te zijn dat je gehoord wordt. Hierdoor heb je geen contact met jezelf wat ervoor zorgt dat je echte eigen klank niet klinkt. Vanuit de angst dat je niet gehoord wordt, gedraag je je dominanter dan je bent en verhef je je stem. Helaas bereik je niet wat je wilt, omdat je afstand creëert. Door die afstand raak je de ander niet, want die sluit zich voor je af. Die gaat door je houding en gedrag niet de relatie met je aan. Als je een lastige, moeilijke boodschap hebt, is het juist belangrijk om bij jezelf te blijven en niet te overheersen. Hierdoor komt meer gevoel in je stem, wat de ander stimuleert om zich open te stellen. De ander laat zich (sneller) raken en luistert naar wat je zegt. Als je vanuit jezelf spreekt, is dit echter. En dat geeft energie en inspireert. Het kost te veel energie om naar een harde stem te luisteren, wat tot gevolg heeft dat de ander zijn/haar aandacht verlegt of zich geheel afsluit. Als je spreekt met je eigen stem, dan komt je eigen klank die overeenstemt tevoorschijn. Je zult merken dat je passender en vaak verfijndere woorden zult gebruiken die beter verwoorden wat je werkelijk wilt zeggen. Weet je echt niet (meer) hoe je eigen stem klinkt? Dan is het niet zo moeilijk om die terug te vinden. Praat eens hardop met jezelf. Laat al sprekend je gedachten de vrije loop. Als het kan zonder dat daar een ander bij is, omdat dat het veiligste is. Houd je niet bezig met wat je zegt. Dat is in feite niet zo belangrijk. Luister naar de klank van je stem. Als je je daar op richt, zul je merken dat je in het moment komt en rustig wordt. Je krijgt hierdoor gevoel van hoe je eigen stem klinkt. Misschien is het even wennen en als dat zo is, kun je nog wat vaker oefenen met hard op met/tegen jezelf spreken. Zo wen je eraan hoe je klinkt en zul je merken dat het makkelijker is je eigen geluid ook bij de ander te laten klinken.

Schaamte: angst voor afwijzing

Schaamte is een normale emotie, Je hebt er waarschijnlijk ook wel last van. Het voelt ongemakkelijk, je wilt wel door de grond zakken. Het zweet staat je bij wijze van spreken in de handen en je wordt het liefst onzichtbaar. Het is een gebruikelijke emotie als het te maken heeft met een (tijdelijke) onhandigheid. Anders, ingrijpender is het als je schaamte hebt voor je persoon, je afkomst, je al dan niet zichtbare beperking of handicap of onvermogens. Als je je slecht voelt spelen veelal gevoelens van schaamte een rol. Je wijst jezelf af, je voelt je tekortschieten. Je schaamte zorgt voor verlamming of bevriezing, wat ervoor zorgt dat je deze gevoelens niet hoeft te voelen. Je zult je, zo is de natuur, willen beschermen en verdedigen tegen je schaamte. Je zet een masker op en je gedraagt je op een bepaalde manier om je schaamte te maskeren. Helaas brengt dat je verder van huis, omdat je schaamte niet kan transformeren. Brene Brown, hoogleraar maatschappelijk werk, traceert een hele serie schaamtetriggers, zaken die schaamte teweeg kunnen brengen: uiterlijk, ouderschap, familie, opvoeding, geld, opleiding, werk, gezondheid, ouder worden, geloof, trauma, seks, een etiket opgeplakt krijgen en je mening geven. Het zijn er nogal wat! Waar je gevoelig voor bent, wordt beïnvloed door opvoeding, karakter en je persoonlijkheid. Schaamte maakt je keer op keer duidelijk dat je niet goed genoeg bent. Dat je je moet schamen voor jezelf . En het zorgt ervoor dat je bang bent dat er geen respect voor je is. Of erger: dat je afgewezen wordt. En de angst voor afwijzing of zelfs buitensluiting is een diepe en pijnlijke angst. Het pijnlijke is dat de schaamte ervoor zorgt dat je datgene waar je je voor schaamt, wilt veranderen. Als dat niet lukt, wat meestal het geval is, groeit de schaamte. Schaamtegevoelens leiden namelijk nooit tot wezenlijke verandering. Het is belangrijk te leren herkennen dat je je schaamt en te ontdekken wat nu precies bij jou de schaamtegevoelens aanwakkert. Je kunt schaamtegevoelens herkennen door je gedrag, in je lichaam of aan je emoties. Voorbeelden van gedrag zijn ontwijken, ontlopen, ontkennen, minachten, ‘pleasen’, jezelf groter maken en agressie. Lichamelijk kun je schaamte herkennen aan bijvoorbeeld blozen, jezelf klein willen maken, bang en angstig zijn, depressief zijn, willen wegrennen, oogcontact vermijden en alleen willen zijn. Emotioneel kunnen er ook signalen zijn: zelfafwijzing, je minderwaardig, ontoereikend of niet goed genoeg voelen, je somber of verdrietig voelen. Je schaamte herkennen en je schaamtetriggers ontdekken is belangrijk bij het aanpakken van schaamte. Daarnaast is het belangrijk om je af te vragen of de verwachtingen die (bij je zelf en/of om je heen) leven wel realistisch zijn. Op allerlei manier komen er boodschappen op je af over hoe je zou moeten zijn, wat je zou moeten voelen, wat je zou moeten doen. Het is onmogelijk om daaraan te voldoen. En daar hoef je je niet voor te schamen! Schaamte blijft bestaan doordat je het verzwijgt. Daarom is het goed om te delen dat je je schaamt. Het hoeft niet via het lokale suffertje, Twitter of Facebook. Maar toon je kwetsbaarheid in persoonlijke gesprekken en je zult merken hoe je op de ander lijkt! Het stilzwijgen wordt doorbroken en de verbinding kan tot stand komen. Je openheid geeft je de basis tot verandering. Het geheimhouden, er niet over praten houdt de schaamte in stand en houdt je klein.

Persoonlijke verandering

Vervelende gewoonten, lastige eigenschappen, ongezonde patronen zijn niet simpel te veranderen. Weten dat je houding of je gedrag verandering behoeft, wil nog niet zeggen dat je dat dus daadwerkelijk gaat doen. Je moet het echt willen en soms een (vicieuze) cyclus doorbreken! Dat echt willen kan een tijd duren. Het kan zijn dat er een moment aanbreekt dat je tegen jezelf zegt: En nu moet het anders. Het kan zijn dat een persoonlijke crisis – ontslag, scheiding, overlijden – je (gevoelsmatig) ‘dwingt’ om te veranderen. De persoonlijke crisis is dan niet de werkelijke reden, maar eerder een aanleiding. Je bent gedwongen om hulp te vragen, omdat het zo niet verder kan. Op verschillende levensterreinen loopt het vast en ‘oude methodes’ werken niet meer. Dit is een harde confrontatie en voor sommigen blijkbaar de enige vorm die echt tot nadenken en veranderen aanzet. Als je het oppakt om wezenlijke dingen te veranderen, kan een persoonlijke crisis kan ervoor zorgen dat er mooie dingen voortvloeien uit de keuzes die je dan maakt. Niet altijd hoeft er een crisis te zijn om ervoor te zorgen dat je een persoonlijke verandering in gang zet. Het kan ook zijn dat je wakker wordt geschud door een duidelijke, maar zachte, liefdevolle confrontatie van een ander. Iemand die zich afvraagt waarom je doet wat je doet. Iemand die vertelt wat hij of zij ziet, terwijl jij dacht dat je de enige was die het wist. Bij de meeste mensen werkt de zachte confrontatie het best, omdat de meesten houden van balans en gelijkmatigheid. Er komt iets in beweging bij je als de ander je op iets wijst. Je wordt aangezet tot verandering als er een relatie is met de ander. Als je voelt dat de ander om je geeft, met je begaan is. Als je ervaart dat er een verbondenheid van mens tot mens is. Als je je gezien en gerespecteerd voelt. Heb jij de moed om de zachte confrontatie aan te gaan bij degene met wie je omgaat? Durf jij te zeggen wat je ziet en wat je aan het hart gaat? Durf jij te benoemen waar de ander zijn/haar ogen liever voor sluit? Durf je te zeggen wat tot nu toe onbesproken bleef? Het is goed mogelijk dat jouw zachte, maar duidelijke confrontatie het zetje is dat de ander nodig heeft om onder ogen te zien dat veranderen nodig en mogelijk is!

Dank je wel

Mensen die zich nodig, gezien en gewaardeerd voelen, zijn meer betrokken, gemotiveerder en presteren meer. Als je dit weet en daadwerkelijk toepast in je relatie tot een ander, ben je in staat om betekenisvol voor de ander te zijn. De werkelijkheid is dat je het vaak gemakkelijker vindt om te uiten wat de ander niet goed doet, wat je mist, dan uit te spreken wat je waardeert. Het opmerkelijke is dat als je kritiek geeft, dit maar zelden een positief effect heeft op de ander. Die gaat zich er niet anders door gedragen of gaat er niet beter door presteren. Integendeel! Als je je waardering uitspreekt, ‘dank je wel’ zegt, heeft dit vele malen meer effect en maakt het de ander daarna ontvankelijk om te luisteren naar datgene wat beter kan. Degenen die regelmatig gewaardeerd worden, die een ‘dank je wel’ krijgen, ervaren minder stress, slapen beter en hebben minder kans op depressie. Een eenvoudig en gewaardeerd ‘dank je wel’ kan voor de ander betekenisvol zijn. Zet je trots opzij en vindt niet alles gewoon of vanzelfsprekend wat een ander (voor) je doet! Het is goed om je waardering voor de gewone alledaagse inspanningen openlijk toe te geven! Wees specifiek als je bedankt. Hierdoor zal de ander zich gezien voelen in wie hij/zij is. Heb je moeite met ‘dank je wel’ zeggen? Mogelijk is het lastig voor je omdat je vindt dat je zelf te weinig waardering ontvangt. Als dat de reden is, probeer dan deze ‘frustratie’ te overwinnen en start met het zeggen van ‘dank je wel’ tegen anderen die je helpen, die je steun geven etc. Als je start met ‘dank je wel’ zeggen, krijg je vanzelf een ‘dank je wel’ terug! Ben je zelf niet scheutig, dan zal een ander dat haarfijn aanvoelen en naar jou toe ook gierig zijn met waarderende woorden. Jouw ‘dank je wel’ krijg je in de loop van de tijd in meervoud terug!