Artikel Wmo magazine april 2020

‘Adviesraad sociaal domein krijgt een steeds vrijere rol’ ‘De werkwijze van de adviesraad sociaal domein wordt minder formeel, de invloed wordt groter.’ Als directeur van de Koepel Adviesraden Sociaal Domein volgt Petra van der Horst de verhouding tussen gemeenten en...

Netwerk ‘Wel Thuis’ – Samen naar oplossingen

Met veel plezier mag ik voorzitter zijn van Netwerk ‘Wel thuis’ in Vianen. Dit netwerkt verenigt alle zorg- en vrijwilligersorganisaties die betrokken zijn bij kwetsbare volwassenen in de thuissituatie. Vanuit mijn expertise jaag ik het netwerk aan en help...
Medewerking artikel Zorg en Welzijn

Medewerking artikel Zorg en Welzijn

Op 3 februari verscheen op Zorg en Welzijn het artikel ‘Steeds meer kwetsbare mensen voelen zich gepakt en alleen gelaten’. Een interview met mij vormde de basis voor dit artikel. Professionele wijk- en thuiszorg zal, als gevolg van personeelstekorten, de...

Medewerking artikel Sociaal Werk Nederland

Onlangs mocht ik meerwerken aan de totstandkoming van dit artikel voor de website van Sociaal Werk Nederland: Hoe psychische kwetsbaarheid kan leiden tot eenzaamheid, en wat je eraan kunt doen Onder andere omdat goede contacten in de buurt hun herstel bevorderen....