Introductie

Welkom op de site van Petra van der Horst (Van der Horst Training en Consultancy). Ik ben in verschillende “branches” actief met een voorliefde voor zorg, welzijn en het maatschappelijk middenveld. Ik heb een groep vaste klanten met wie ik een langdurige relatie heb en die mij vragen om verschillende rollen te vervullen in hun organisaties. Mijn CV laat zien dat ik onder meer actief ben als programmaleider, interim-manager, coach, adviseur en sparringpartner. Maar welke rol ik ook vervul het gaat er mij om dat de organisatie en de mensen die daarbij betrokken zijn (klanten en medewerkers) door mijn betrokkenheid nog beter hun “opdracht” kunnen vervullen.

Wilt u weten hoe ik werk? Kijk dan bij werkwijze.

Voor mij is het belangrijk dat er onderling vertrouwen en een wederzijdse ‘klik’ aanwezig zijn. Dit is nodig om tot een vruchtbare samenwerking te komen. De klik gaat over de vraag “gaan wij elkaar begrijpen ?”Daarnaast is de vraag “kan ik met wie ik ben, wat ik in huis van betekenis zijn voor u(w) organisatie?” Sluiten mijn ervaringen aan bij dat wat er nodig is? Ik ken mijn mogelijkheden en ben daar eerlijk over. Ik beschik over een rijke ervaring op het gebied van psychologie, organisatie- en bedrijfskunde en maatschappelijke ontwikkelingen. Omdat ik deze expertise combineer ben ik breed inzetbaar. En durf ik te spreken van een integrale aanpak!

Mijn ontmoetingen met zoveel verschillende mensen in mijn (werkzame) leven, in binnen- en buitenland, hebben mij veel geleerd. Hoe iedere organisatie zijn eigen ontwikkelingsweg heeft en voor eigen uitdagingen wordt geplaatst. Hoe iedere mens zo zijn eigen levensweg heeft en eigen vragen te beantwoorden krijgt. Deze ervaringskennis zet ik in als ik met u samenwerk.

Ik heb snel in de gaten wat er speelt. Ik ben analytisch, in staat om verbanden te zien en verbindingen te leggen. Ik kom snel tot de kern en deel met u wat ik waarneem en ervaar. Ik draai er niet om heen. Ik leg verbanden tussen ogenschijnlijk losstaande vraagstukken en issues. Van klanten hoor ik terug dat ik de “tijdgeest” begrijp en hen prikkel om verder te kijken dan het heden en hun eigen situatie. Ik sta in voor concrete en waar mogelijk korte trajecten. Het gaat er immers om dat u zelf de regie houdt over dat waar u verantwoordelijk voor bent. Als het nodig is confronteer ik omdat er pas verandering, vernieuwing kan komen als de “natuurlijke balans” weg is.

Waar mogelijk sluit ik aan bij uw ervaringen. Waar nodig benut ik mijn eigen ervaringen. De praktijk leert dat ik een brug kan slaan tussen verschillende gedachtes en visies. Ik streef er naar dat er door mijn inzet onderling respect, begrip en verbinding ontstaat. En dat u echt een stap verder komt!

Wilt u (vrijblijvend) met mij onderzoeken of ik u (w organisatie) kan ondersteunen neemt u dan gerust contact met mij op.

Vanzelfsprekend breng ik u graag in contact met mijn klanten. Zodat u uit de eerste hand hun ervaringen kunt horen.

Mijn maandelijks nieuwsbrief
met een Inzicht ontvangen? Klik hier!